"NA SLAPOVIMA EVANĐELJA" - don Stanko JerčićEvanđelje u stihovima

 

"Na slapovima evanđelja. Isusove prispodobe i novozavjetni hvalospjevi u stihovima" druga je knjiga don Stanka Jerčića objavljena u izdanju Glasa Koncila.

Podijeljena je u dvije cjeline, koje donose prepjeve 45 Isusovih prispodoba i 15 novozavjetnih hvalospjeva te u dodatku Deset zapovijedi. Riječ je primjerice o prispodobama o udovičinu novčiću, neplodnoj smokvi, milosrdnom Samarijancu, izgubljenoj ovci, rasipnom sinu… Pisane su vezanim stihom te jezikom u koji je tek ponegdje umetnut pokoji regionalni izričaj, što pjesmama daje dodatnu zvučnost.

Stavljajući Isusove riječi u stihove, Jerčić ostaje vjeran njihovu izvornom značenju i poruci koju prenosi Sveto pismo, a donoseći citat određenoga biblijskog mjesta koje je prerekao potiče čitatelja da i sam pristupi izvornom tekstu. Pjesme tematski prate ilustracije u boji akademskog slikara Branimira Dorotića.

Na taj je način čitatelju omogućeno da uz Bibliju, stih i sliku dublje ponire u smisao Isusovih riječi te da ih odjelotvori u svakodnevnome životu. Jerčićeva zbirka pjesama njegovim jedinstvenim izričajem pokazuje kako je evanđelje voda koja nam život daje, napaja nas i umiva, a evanđeoske su prispodobe – voda koja se smije, raskošni slap – Isusov osmijeh svijetu.

 

Stanko Jerčić ovim je izborom i pjesničkom formom probrao ono najbolje iz novozavjetnih spisa. On preriče, ili još bolje, prepjevava doslovnost Isusova izričaja. Dok je većina od nas u Kristovim riječima i djelima tražila nadahnuća za novo čitanje ponajprije Kristovih poruka, a onda i za razumijevanje svijeta, ljudi i samih sebe, dotle je ovo Jerčićevo pjevanje posve u službi iskonskog Kristova govora. I u tome je posebnost ovih pjesama. One ne nude neke nove teme, neka nova gledanja – premda će u pokojem detalju pjesnik ući u opis mogućih okolnosti pojedinih protagonista oko Krista, ali ne i njega sama – nego ostaje vjeran riječi onoga koji je sam Riječ.

Iz pogovoraAntona Šuljića

 

 

O AUTORU

Don Stanko Jerčić rođen je u Pražnicama, na Braču, 11. listopada 1949. U Pražnicama i Pučišćima završio je osnovno školovanje, a gimnaziju i teologiju u Splitu. U rodnom mjestu primio je i sakramente, od krštenja do svećeničkog reda – 29. lipnja 1973., na naslov hvarske biskupije. Više od 27 godina bio je župnik Selaca, na otoku Braču, odakle je, nekoliko godina, opsluživao i župe Novo Selo, Povlja i Gornji Humac. U više je mandata brački dekan te godinama biskupski vikar za otok Brač. Kanonik je Hvarskoga kaptola. Sada je župnik Jelse i Pitava te generalni vikar hvarske biskupije. Objavio je cijeli niz članaka, eseja, duhovnih meditacija i pjesama u različitim časopisima i prigodnim edicijama.

 

O ILUSTRATORU

Branimir Dorotić rođen je 1951., u Supetru, na Braču. Diplomirao je slikarstvo na ALU-u u Zagrebu, u klasi prof. Vasilija Jordana, 1983. godine. Neko vrijeme se bavio pedagoškim radom. Od 1986. je samostalni umjetnik; radi i izlaže kao slikar, ilustrator, karikaturist, autor – izvođač i lic. restaurator vitraja. Član je HDLU-a. Od 2012. godine živi i radi u Pražnicama, na otoku Braču. Značajan dio njegova opusa vezan je uz sakralne teme, izvedene u različitim tehnikama. Od 2010. radi na restauraciji vitraja zagrebačke katedrale. Tome se može dodati tridesetak samostalnih i sedamdesetak skupnih izložbi u domovini i izvan nje.