Jorge Mario Bergoglio/Papa Franjo: KorupcijaPrva autorska knjiga pape Franje – Jorgea Maria Bergoglia objavljena na hrvatskom jeziku bavi se vrlo aktualnom temom korupcije. "Grijeh se oprašta, a korupcija se ne može oprostiti. Ona, prije svega, treba biti izliječena." Mogu začuditi ove Papine riječi, ali u knjizi ih on jasno obrazlaže, duboko propitujući stvarnost korupcije. Naglašava tako da korupcija ne predstavlja zbir grijeha, ma kako teških, a nije ni jedan od tolikih poroka srca. Ona je kvalitativno drukčije zlo. Korumpiran čovjek nije svjestan svojega stanja i postaje zarazan za društvo.

"Grješnik, priznavši se takvim, na neki način prihvaća lažnost blaga kojemu se priklonio ili se priklanja… Za razliku od njega, korumpiran čovjek podvrgao je svoj porok ubrzanu tečaju dobra odgoja; skriva svoje pravo blago, ne tako da ga krije od tuđih pogleda, već tako da ga ponovno elaborira kako bi bilo društveno prihvatljivo", riječi su pape Franje.

Ako je i prevladavalo mišljenje da se korupcija tiče prije svega onih na utjecajnim položajima, onih što imaju moć i vlast, nakon čitanja ove knjige biva razvidno da je korupcija puno šire zlo, te da taj opasan virus može zahvatiti svakoga. Riječ je naime prije svega o mentalitetu kojem bivamo podložni, a koji se na koncu može poistovjetiti s moralnom pokvarenošću koje nismo ni svjesni: pokvareno srce više ne vidi svoj grijeh, nego od njega čini životni stil, uzdižući ga na razinu vrline, ili barem prihvaćene društvene datosti.

Korupcija je korov našega vremena, koji napada politiku, gospodarstvo, društvo, a na nju nije imuna ni Crkva. Stoga je više nego očita potreba za ovom knjigom koja progovara o tom moralnom raku koji je zahvatio mnoga društva, pa tako i hrvatsko. Nekadašnji kardinal iz Buenos Airesa, a današnji Papa, u njoj nudi oštroumno promišljanje koje ide do korijena ove pojave, nudeći istodobno jasne riječi ohrabrenja za istinsko življenje kršćanstva te preobražaj srca i društva.

 

Jorge Mario Bergoglio rođen je u Buenos Airesu 1936. Zaređen je za svećenika 1969. u Družbi Isusovoj, a 25. lipnja 1992. zaređen je za biskupa. Nadbiskupom Buenos Airesa postao je 1998. Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je kardinalom 21. veljače 2001. Sudjelovao je na konklavama na kojima je Benedikt XVI. izabran za papu. Za papu je izabran 13. ožujka 2013. te je uzeo ime Franjo.