TERRA SANCTA - Sveta zemlja, film, 6. dio

Šestim nastavkom TERRA SANCTA završavamo ovim serijalom. Namjerno je ovaj serijal postavljen pod izbornik "Duhovnost" jer smatramo da se jedino u molitveno - meditativnom raspoloženju ovaj film može pravilno shvatiti i doživjeti. Nadamo se da je i Vama kao i nama gledanje serijala donijelo mnogo duhovnih užitaka. Ne zaboravite pomoći, ako možete, rad Franjevačke kustodije u Svetoj zemlji jer će te time pomoći da franjevci koji žive tamo učine još mnoga dobra dijela.