Duhovnost - zadnji video

IMOTSKI 2015. - Muka Gospodina Isusa Krista
Prikazanje MUKE iz Imotskog 2009. godine
Sveta Klara Asiška - govori fra Emanuel Hoško
Sjećanje s. Dobroslave na papu Ivana Pavla II.